பகுப்பாய்வு

உங்கள் பிரச்சினைகளை விரிவாக ஆராய்வதற்கு எங்களுக்கு அனுபவம் உண்டு

சிகிச்சை

தெளிவான மதிப்பீட்டிற்கு பிறகு மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்களிடமிருந்து சிகிச்சை

இட வசதி

சிகிச்சையின் போது ஒரு வசதியான இடம் தேவை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம்.

தொடர்ந்து பராமரித்தல்

நோயாளிகளுக்கு தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு சிறந்த முடிவுகளை அளிக்கும்

இப்போதே முன்-பதிவு செய்யுங்கள்

சத்தி பிசியோ சென்டர் இணையதளம் தங்களை வரவேற்கிறது

வலி இல்லா யுகம் செய்வோம்

எங்கள் அதி நவீன மையத்தில் அணைத்து விதமான வலி நிவாரணம் அளிக்கப்படும்.

சரியான சிகிச்சை மூலம் நிரந்தர தீர்வை உங்களால் பெற முடியும்.

Jaw Pain

Sleepiness

Sinus

வருமுன் காப்போம்

கீழ்கண்ட வழி முறைகளை பின்பற்றி காத்து கொள்ளலாம்

நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் பின்னால் இயற்பியல் உள்ளது. எனவே விஞ்ஞானத்தை புரிந்துகொள்வது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவுகிறது

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

முன் பதிவு செய்ய

கீழே உள்ள படிவத்தை பூர்த்தி செய்யுங்கள், எங்கள் வேலை நேரங்களில் உங்களை தொடர்புகொள்வோம்.

#9, 6th Street,

Near Anna Nagar Roundana, Anna Nagar East, Chennai - 102.

98413 85448

Call us today!

94453 75217

Call us Now
%d bloggers like this: